БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

+359 878 132 318

Правила и условия

Ние сме „ВЕТОТ“ ЕООД („ Компания “, „ ние “, „ нас “ , „ наш “) .

Ние управляваме уебсайта stoleto.bg („ Сайтът “), както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат или се свързват с тези правни условия („ Правни условия “) (наричани заедно „ Услуги “).

Можете да се свържете с нас на телефон +359878132318 , имейл на [email protected] или по пощата на бул./ул. ул.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ № 44 , Враца , Враца 3000, България .

Тези правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице („ вие “), и ВЕТОТ ЕООД , относно вашия достъп до и използването на услугите. Вие се съгласявате, че с достъпа до Услугите сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАКОННИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНО ВИ Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО.

Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани в Услугите от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Правни условия по всяко време и по каквато и да е причина. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Правни условия и вие се отказвате от всяко право да получавате конкретно известие за всяка такава промяна. Ваша отговорност е периодично да преглеждате тези Правни условия, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички ревизирани Правни условия, като продължите да използвате Услугите след датата, на която тези ревизирани Правни условия са публикувани.

Услугите са предназначени за потребители, които са навършили 13 години. Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено на възраст под 18 години), трябва да имат разрешение и да бъдат пряко контролирани от своя родител или настойник, за да използват Услугите. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да приеме тези Правни условия, преди да използвате Услугите.

Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези Правни условия за ваша документация.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. НАШИТЕ УСЛУГИ

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

5. ПРОДУКТИ

6. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ

7. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

8. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

9. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

10. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

11. НАСОКИ ЗА ПРЕГЛЕДИ

12. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

13. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

14. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

15. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

16. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

17. ПРИЛАГАЩ ЗАКОН

18. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

19. КОРЕКЦИИ

20. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

21. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

22. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

23. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

24. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

25. РАЗНИ

26. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

1. НАШИТЕ УСЛУГИ

Информацията, предоставена при използване на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава. Съответно тези лица, които изберат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата интелектуална собственост

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (наричани заедно „Съдържание“ ), както и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога („Марките“).

Нашето съдържание и марки са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права върху интелектуалната собственост и закони за нелоялна конкуренция) и договори в Съединените щати и по света.

Съдържанието и Марките се предоставят във или чрез Услугите „КАКТО СА“ само за ваша лична, некомерсиална употреба или вътрешни бизнес цели.

Вашето използване на нашите Услуги

При спазване от ваша страна на настоящите Правни условия, включително раздела „ ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ “ по-долу, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем, отменим лиценз за:

 • достъп до Услугите; и
 • изтеглете или отпечатайте копие на която и да е част от Съдържанието, до която сте получили надлежен достъп.

единствено за ваша лична, некомерсиална употреба или вътрешни бизнес цели.

Освен както е посочено в този раздел или другаде в нашите Правни условия, никаква част от Услугите и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани , лицензирани или използвани по друг начин за каквито и да било търговски цели, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Ако желаете да използвате Услугите, Съдържанието или Знаците по някакъв начин, различен от посочения в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, отправете заявката си до: [email protected] . Ако някога ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично каквато и да е част от нашите Услуги или Съдържание, вие трябва да ни идентифицирате като собственици или лицензодатели на Услугите, Съдържанието или Марките и да гарантирате, че всяко известие за авторско право или собственост се появява или се вижда при публикуване, възпроизвеждане или показване на нашето Съдържание.

Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени в Услугите, Съдържанието и Марките.

Всяко нарушение на тези Права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Вашите предложения

Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела „ ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ “, преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (a) правата, които ни давате, и (b) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате съдържание чрез Услугите.

Изпращания: Като ни изпращате директно всеки въпрос, коментар, предложение, идея, обратна връзка или друга информация относно Услугите („Изпращания“), вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост върху такова Изпращане. Вие се съгласявате, че ние ще притежаваме това Предоставяне и имаме право на неговото неограничено използване и разпространение за всякакви законни цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас.

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Изпращайки ни Изпращания чрез която и да е част от Услугите, вие:

 • потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с нашите „ ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ “ и няма да публикувате, изпращате, публикувате, качвате или предавате чрез Услугите каквото и да е Представяне, което е незаконно, тормозещо, насаждащо омраза, вредно, клеветническо, неприлично, малтретиращо, обидно, дискриминационно , заплашителни към всяко лице или група, явно сексуални, неверни, неточни, измамни или подвеждащи;
 • до степента, допустима от приложимото законодателство, да се откажете от всички морални права върху всяко такова Предоставяне;
 • гарантираме, че всяко такова Предоставяне е оригинално за вас или че имате необходимите права и лицензи за изпращане на такива Предоставяния и че имате пълното право да ни предоставите горепосочените права във връзка с вашите Предоставяния; и
 • гарантираме и заявяваме, че вашите Изпратени материали не представляват поверителна информация.

Вие носите цялата отговорност за вашите Изпратени материали и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които може да понесем поради нарушение от ваша страна на (a) този раздел, (b) права на интелектуална собственост на трета страна или (c) приложим закон .

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Услугите, вие декларирате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) вие ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази информация за регистрация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и сте съгласни да спазвате тези Правни условия; (4) не сте на възраст под 13 години; (5) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате , или ако сте непълнолетен, сте получили разрешение от родител да използвате Услугите ; (6) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (7) няма да използвате Услугите за незаконни или неоторизирани цели; и (8) използването на услугите от ваша страна няма да наруши приложим закон или наредба.

Ако предоставите каквато и да е информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да спрем или прекратим вашия акаунт и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Услугите (или която и да е част от тях).

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Може да се наложи да се регистрирате, за да използвате Услугите. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще носите отговорност за всяко използване на вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от вас потребителско име, ако преценим, по наше усмотрение, че това потребителско име е неподходящо, неприлично или по друг начин неприемливо.

5. ПРОДУКТИ

Полагаме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете, функциите, спецификациите и детайлите на продуктите, налични в Услугите. Въпреки това, ние не гарантираме, че цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на продуктите ще бъдат точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки и вашият електронен дисплей може да не отразява точно действителните цветове и детайли на продукти. Всички продукти зависят от наличността и не можем да гарантираме, че артикулите ще бъдат на склад. Ние си запазваме правото да преустановим продуктите по всяко време и по каквато и да е причина. Цените за всички продукти подлежат на промяна.

6. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ

Приемаме следните форми на плащане:

– Виза

– Mastercard

– American Express

– Открийте

– Наложен платеж

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени чрез Услугите. Освен това се съгласявате да актуализирате незабавно информацията за акаунта и плащането, включително имейл адрес, метод на плащане и дата на изтичане на платежната карта, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, според изискванията ни. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания се извършват в български лева .

Вие се съгласявате да плащате всички такси по цените, които са в сила към момента за вашите покупки и всички приложими такси за доставка, и ни упълномощавате да таксуваме избрания от вас доставчик на плащания за всички такива суми, след като направите поръчката си. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане.

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена чрез Услугите. Можем по свое усмотрение да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същия метод на плащане и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране или доставка. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

7. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Моля, прегледайте нашата Политика за връщане, публикувана в Услугите, преди да правите покупки.

8. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право да осъществявате достъп или да използвате Услугите за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Услугите. Услугите не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално препоръчани или одобрени от нас.

Като потребител на Услугите вие се съгласявате да не:

 • Систематично извличане на данни или друго съдържание от Услугите за създаване или компилиране, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
 • Измамват, мамят или подвеждат нас и други потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
 • Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Услугите и/или Съдържанието, съдържащо се в тях.
 • Пренебрегват, опетняват или по друг начин вредят, по наше мнение, нас и/или Услугите.
 • Използвайте всяка информация, получена от Услугите, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
 • Използвайте неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение.
 • Използвайте Услугите по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби.
 • Участвайте в неоторизирано поставяне в рамка или свързване към Услугите.
 • Качване или предаване (или опит за качване или предаване) на вируси, троянски коне или друг материал, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), който пречи на която и да е страна да използва и се наслаждава на услугите без прекъсване или модифицира, влошава, нарушава, променя или се намесва в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Услугите.
 • Участвайте в каквото и да е автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на всякакви инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Изтрийте известието за авторски права или други права на собственост от всяко Съдържание.
 • Опит да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 • Качвайте или предавайте (или опитвайте да качвате или предавате) всякакъв материал, който действа като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително без ограничение формати за обмен на ясни графики („gifs“), 1 × 1 пиксела, уеб грешки, бисквитки , или други подобни устройства (понякога наричани „шпионски софтуер“ или „пасивни механизми за събиране“ или „pcms“).
 • Пречат, прекъсват или създават неоправдана тежест върху Услугите или мрежите или услугите, свързани с Услугите.
 • Тормозите, дразните, сплашвате или заплашвате някой от нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите за вас.
 • Опитайте се да заобиколите всякакви мерки на Услугите, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Услугите или която и да е част от Услугите.
 • Копирайте или адаптирайте софтуера на Услугите, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • Освен ако не е разрешено от приложимото законодателство, дешифрирайте, декомпилирайте, разглобявайте или извършвайте обратно инженерство на който и да е софтуер, съставляващ или по някакъв начин съставляващ част от Услугите.
 • Освен ако не е резултат от използване на стандартна търсачка или интернет браузър, използвайте, стартирайте, разработвайте или разпространявайте всякаква автоматизирана система, включително без ограничение всеки паяк, робот, помощна програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Услугите, или използвате или стартирате неоторизиран скрипт или друг софтуер.
 • Използвайте агент за покупки или агент за покупки, за да правите покупки в Услугите.
 • Правете каквото и да е неразрешено използване на Услугите, включително събиране на потребителски имена и/или имейл адреси на потребители чрез електронни или други средства с цел изпращане на нежелан имейл или създаване на потребителски акаунти чрез автоматизирани средства или под фалшив претекст.
 • Използвайте Услугите като част от всяко усилие да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Услугите и/или Съдържанието за всяко начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.

9. ПРИНОС, ГЕНЕРИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Услугите не предлагат на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Може да ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или в Услугите, включително, но не само текст, писания, видео, аудио, снимки , графики, коментари, предложения или лична информация или друг материал (общо „Приноси“). Приносът може да се вижда от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни. Като такива, всеки принос, който предавате, може да се третира в съответствие с Политиката за поверителност на Услугите. Когато създавате или предоставяте каквито и да било приноси, вие по този начин заявявате и гарантирате, че:

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или представянето, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите Приноси не нарушават и няма да нарушават правата на собственост, включително, но не само, авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или морални права на всяка трета страна.
 • Вие сте създател и собственик на или имате необходимите лицензи, права, съгласия, версии и разрешения да използвате и да упълномощавате нас, Услугите и други потребители на Услугите да използват вашите Приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Услугите и тези Правни условия.
 • Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко идентифицируемо физическо лице във вашите Приноси да използвате името или образа на всяко такова идентифицируемо физическо лице, за да позволите включването и използването на вашите приноси по какъвто и да е начин, предвиден от Услуги и тези Правни условия.
 • Вашите приноси не са фалшиви, неточни или подвеждащи.
 • Вашите приноси не са непоискани или неоторизирани реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения или други форми на привличане.
 • Вашите приноси не са неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, тормозещи, клеветнически, клеветнически или по друг начин неприемливи (както е определено от нас).
 • Вашите приноси не осмиват, подиграват, пренебрегват, сплашват или злоупотребяват с никого.
 • Вашите приноси не се използват за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на друго лице и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или клас хора.
 • Вашите приноси не нарушават приложим закон, наредба или правило.
 • Вашите приноси не нарушават правата за поверителност или публичност на трета страна.
 • Вашите приноси не нарушават нито един приложим закон относно детската порнография или по друг начин предназначени да защитят здравето или благополучието на непълнолетни.
 • Вашите приноси не включват никакви обидни коментари, които са свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически недъг.
 • Вашите приноси не нарушават по друг начин или не водят до материали, които нарушават, никоя разпоредба на тези Правни условия или който и да е приложим закон или наредба.

Всяко използване на Услугите в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Правни условия и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на вашите права за използване на Услугите.

10. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

Вие и Услугите се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, съхраняваме, обработваме и използваме всяка информация и лични данни, които предоставяте, съгласно условията на Политиката за поверителност и вашите избори (включително настройки).

С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно Услугите, вие се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такава обратна връзка за всякакви цели без компенсация за вас.

Ние не претендираме за собственост върху вашите приноси. Вие запазвате пълната собственост върху всичките си Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за изявления или изявления във вашите Приноси, предоставени от вас в която и да е област на Услугите. Вие носите цялата отговорност за вашите приноси към услугите и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от каквито и да е правни действия срещу нас по отношение на вашите приноси.

11. НАСОКИ ЗА ПРЕГЛЕДИ

Може да ви предоставим области в Услугите, за да оставите отзиви или оценки. Когато публикувате рецензия, трябва да спазвате следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/юридиката, за която се рецензира; (2) вашите рецензии не трябва да съдържат обидни ругатни или оскърбителен, расистки, обиден или омразен език; (3) вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки, основани на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща други да публикуват рецензии, независимо дали са положителни или отрицателни.

Можем да приемем, отхвърлим или премахнем рецензии по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме рецензиите или да изтриваме рецензии, дори ако някой смята рецензиите за нежелателни или неточни. Рецензиите не са одобрени от нас и не представляват непременно нашите мнения или вижданията на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за какъвто и да е преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от какъвто и да е преглед. Публикувайки рецензия, с настоящото ни предоставяте постоянно, неизключително, световно, безплатно, напълно платено, преотстъпващо и сублицензируемо право и лиценз за възпроизвеждане, модифициране, превод, предаване по какъвто и да е начин, показване, изпълнение и /или да разпространявате цялото съдържание, свързано с прегледа.

12. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите може да съдържат (или може да бъдете изпратени чрез Сайта) връзки към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайни, музика, звук, видео, информация, приложения , софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни“). Такива уебсайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се проучват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, до които се осъществява достъп чрез Услугите, или публикувано съдържание на трети страни на, достъпни чрез или инсталирани от Услугите, включително съдържанието, точността, обидата, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или в съдържанието на трети страни. Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или каквото и да е съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна. Ако решите да напуснете Услугите и да получите достъп до уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трети страни, вие го правите на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Правни условия вече не са регулаторни. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, до който навигирате от Услугите, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Услугите. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат през други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтове на трети страни, и ще ни държите невинни от всякаква вреда, причинена от покупката на такива продукти или услуги. Освен това, вие трябва да ни държите невинни за всякакви загуби, понесени от вас, или щети, причинени на вас, свързани със или произтичащи по какъвто и да е начин от съдържание на трети страни или какъвто и да е контакт с уебсайтове на трети страни.

13. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме Услугите за нарушения на тези Правни условия; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Правни условия, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение да откажем, да ограничим достъпа до, да ограничим наличността или да деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от Услугите или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин са обременителни за нашите системи; и (5) управляваме по друг начин Услугите по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Услугите.

14. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://stoleto.bg/?page_id=15948 . Използвайки Услугите, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Правни условия. Моля, имайте предвид, че Услугите се хостват в България . Ако имате достъп до Услугите от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в България, тогава чрез продължаващото използване на Услугите вие прехвърляте данните си в България и вие изрично се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в България .

15. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези Правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ ЗАКОННИ УСЛОВИЯ, НИЕ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕС) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО ВСЯКА ПРИЧИНА ИЛИ ЗА НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Ако прекратим или спрем вашия акаунт по някаква причина, ви е забранено да се регистрирате и създавате нов акаунт под вашето име, фалшиво или заето име или името на която и да е трета страна, дори ако може да действате от името на трета страна партия. В допълнение към прекратяването или спирането на вашия акаунт, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, преследване на гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

16. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Ние обаче нямаме задължение да актуализираме информация за нашите Услуги. Също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме всички или част от Услугите без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугите.

Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Може да срещнем хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което води до прекъсвания, забавяния или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, преразглеждаме, актуализираме, спираме, преустановяваме или променяме по друг начин Услугите по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за каквито и да е загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността ви да получите достъп или да използвате Услугите по време на престой или прекъсване на Услугите. Нищо в тези Правни условия няма да се тълкува като задължаващо да поддържаме и поддържаме Услугите или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

17. ПРИЛАГАЩ ЗАКОН

Тези Правни условия се управляват и тълкуват съгласно законите на България , като използването на Конвенцията на ООН за договори за международни продажби на стоки е изрично изключено. Ако обичайното ви пребиваване е в ЕС и сте потребител, вие освен това притежавате защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на закона във вашата страна на пребиваване. VETOT LLC и Вие се съгласявате да се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата на __________ , което означава, че можете да предявите иск за защита на вашите права за защита на потребителите по отношение на тези Правни условия в България или в държавата от ЕС, в която живееш.

18. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За да ускорим разрешаването и да контролираме разходите за всеки спор, противоречие или иск, свързан с тези Правни условия (всеки „Спор“ и заедно „Спорове“), подадени от вас или от нас (индивидуално „Страна“ и колективно, „Страните“), страните се съгласяват първо да се опитат да договорят всеки спор (с изключение на тези спорове, изрично посочени по-долу) неофициално за най-малко тридесет (30) дни преди започване на арбитраж. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Обвързващ арбитраж

Всеки спор, произтичащ от взаимоотношенията между страните по настоящите Правни условия, се решава от един арбитър, който ще бъде избран в съответствие с арбитража и вътрешните правила на Европейския арбитражен съд, който е част от Европейския арбитражен център със седалище в Страсбург , и които са в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж, и чието приемане на тази клауза представлява приемане. Седалището на арбитража е София, България. Езикът на производството е български. Приложими норми на материалния закон е правото на Република България.

Ограничения

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж ще бъде ограничен до Спора между страните поотделно. До пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде съчетаван с друго производство; (b) няма право или правомощие който и да е Спор да бъде арбитражен на основата на колективен иск или да се използват процедури за колективен иск; и (в) няма право или пълномощия за завеждане на Спор в предполагаемо представително качество от името на широката общественост или други лица.

Изключения от неформалните преговори и арбитража

Страните се съгласяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неформални преговори и обвързващ арбитраж: (a) всякакви спорове, целящи налагане или защита, или засягащи валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (b) всеки спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване; и (c) всеки иск за съдебна забрана. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която се установи, че е незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от съд с компетентна юрисдикция в рамките на съдилищата, изброени за юрисдикция по-горе и страните се съгласяват да се подчинят на персоналната юрисдикция на този съд.

19. КОРЕКЦИИ

В Услугите може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време, без предварително известие.

20. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА КАКТО Е И КАКВОТО Е НАЛИЧНО. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ Е НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, И НЕНАРУШЕНИЕ. НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКА ES, ИЛИ НЕТОЧНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИ, (2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И /ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В ТЯ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ УСЛУГИТЕ, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПО ДРУГ начин НАПРАВЕНО ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКОЙ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, НИКАКЪВ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВЪРЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОКАЗАНИ В НЯКОЙ БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА VERTISING, И НИЕ НЯМА ДА БЪДЕТЕ СТРАНА ПО ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ДА НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА МЕДИЯ ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КЪДЕТО Е Уместно.

21. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ НЯКАКВА ТРЕТА ЛИЦА ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАС, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЛЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ НИЩО ПРОТИВНО, СЪДЪРЖАЩО СЕ ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА НАС, АКО ИМА ТАКАВА. НЯКОИ ДЪРЖАВНИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОСВЕНИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

22. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате от отговорност, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни служители, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорност, искове или искания, включително разумни адвокати ‘ такси и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: ( 1 ) използване на Услугите; ( 2 ) нарушение на тези Правни условия; ( 3 ) всяко нарушение на вашите декларации и гаранции, посочени в тези Правни условия; ( 4 ) нарушаване от ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само права на интелектуална собственост; или ( 5 ) всяко открито вредно действие спрямо всеки друг потребител на Услугите, с когото сте се свързали чрез Услугите. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да сътрудничите, за ваша сметка, при нашата защита на такива искове. Ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки подобен иск, действие или процедура, които са предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

23. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на Услугите с цел управление на изпълнението на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, вие носите цялата отговорност за всички данни, които предавате или които се отнасят до всяка дейност, която сте предприели с помощта на Услугите. Вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас за каквато и да е загуба или повреда на каквито и да било такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

24. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещението на Услугите, изпращането на имейли до нас и попълването на онлайн формуляри представляват електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез имейл и в Услугите, отговарят на всички законови изисквания тази комуникация да бъде в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.

25. РАЗНИ

Тези Правни условия и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или по отношение на Услугите, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Нашата невъзможност да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Правни условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Правни условия действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Правни условия се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Правни условия и не засяга валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудово или агентско отношение, създадено между вас и нас в резултат на тези Правни условия или използване на Услугите. Вие се съгласявате, че тези Правни условия няма да бъдат тълкувани срещу нас по силата на това, че сте ги съставили. С настоящото вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Правни условия и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Правни условия.

26. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите жалба относно Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас на:

ВЕТОТ ЕООД

бул./ул. ул.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ № 44

Враца, Враца 3000

България

Телефон: +359878132318

[email protected]

Влизане

Все още нямате профил?

bg_BGBulgarian
0 Любими
Моят профил

Запитване за стол по поръчка

Имате нужда от специфичен стол, който да върши определена нужда?

Имаш нужда от помощ?

Искате незабавна помощ от нашият екип? Обадете се в работно време и ние ще помогнем. Алтернативно, може да ни пишете, а ние ще отговорим в рамките на ден.

Обадете се сега

+359 878 132 318

Пишете ни мейл

[email protected]

Консултация със специалист